Lennart Jonasson

24 juli 2021 – 18 september 2021

»101 Möten«

Fotoutställningen ”101 Möten” är en tillbakablick på Lennart Jonassons fotograferande och de människor han mött och det de lämnat kvar hos honom. Musiker, författare, konstnärer av olika slag och en del mer okända.

Från 1976 fram till idag. 45 års fotograferande. En stor del av Lennarts liv, då han fyller 65 till hösten. Mötena och fotograferandet lär fortsätta, då människan alltid har varit det centrala i hans bilder.

Lennarts fotobok Wild Cards finns att köpa i galleriet för 150 kr. Oramade fotografier går att köpa och ta med sig direkt för 500 kr. Betalning endast med Swish.


Hör Lennart bli intervjuad av Fredrik Alverland, P4 Jämtland


”Tanken är att bilderna ska ge en känsla för ögonblicket som de togs i – och människan på dem. Ett fotografi med Bodil Malmsten ska till exempel få hänga intill ett på artisten Ellen Sundberg, som i sitt senaste album ’Ett bloss för Bodil’ tolkar poetens dikter.”
Läs hela artikeln av Sofie Gisslén i Östersunds-Posten


Lennart Jonasson fotograf
Joni Mitchell, fotograferad av Lennart Jonasson

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter under utställningsperioden. Medlemmar får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Stora Jamtlikortet samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 100.000 kr.


Windows of Opportunity

6 juli 2021 – 21 juli 2021

Windows of Opportunity – Love and Solidarity 2021

Tobi Andersson Fägerskiöld (måleri), Gert Andersson (måleri), Corinne Ericson (skulptur, fotografi), Madeleine Hatz (måleri), Emma Håkansson (textil), Ulrika Sparre (film, ljud, skulptur), Camilla Wolgers (måleri)

Curator Gert Andersson presenterar utställningen:

Jag tror på det djup och den glädje som står att finna i mötet mellan vetenskap och konst såsom det visar sig i Newtons färglära och i Kandinskys förhållande till andlighet och André Malraux’s tankar om det imaginära museet. I över 50 000 år har vi människor känt behovet av att utsmycka våra redskap med mönster, att skapa sakrala miljöer i grottor och skogar för att uppnå gemensamhet.

När jag ser vår samtid så är det någonting av detta som har gått förlorat. Vi vet alla att livets värden ligger i möten av kärlek och medmänsklighet. Ändå är vår tid en dröm om ständig materiell tillväxt. 

Det finns också en allmän undfallenhet för storskalighet och industrialisering som har impregnerat vår tillvaro sedan mitten av 1700-talet.

2015 gjorde jag under Gåxsjö Kulturdagar en utställning som hette Kärlek och solidaritet, där den här utställningens konstnärer medverkade. Utställningen handlade om alla människors demokratiska förutsättningar att uttrycka sin kreativitet. Känslan i den utställningen har levt kvar i mig sedan dess som en stark vetskap om att i mötet mellan människor och konst uppstår våra ”Windows of Opportunity”.

Som ung man hörde jag John Lennon sjunga ”I don’t believe in Jesus, I don’t believe in Buddha, I don’t believe in Zimmerman, I don’t believe in Beatles, I just believe in me, Yoko and Me”. Tänk så jag förstår honom. 

Så till John säger jag idag: 
”I do believe in Emma, I do believe in Tobi, I do believe in Madeleine, I do believe in Camilla, I do believe in Corinne, I do believe in Ulrika.

Emma, min farfars mor, som i början av 1900-talet fann ro att skapa makalösa textila verk. 

Tobi, min syster, som så fint involverade mig i sitt måleri och tecknande. 

Madeleine, som med sin tuffhet parat med känslighet visade mig att var vi än är i Stockholm, Paris eller New York, så har vi något viktigt att säga, så folk bör lyssna på oss.

Camilla, som har fyllt sitt liv med kärlek och närvaro till Öhn och Vattudalen och den kärleken lever i hennes måleri.

Corinne, som ständig utmanar oss att se på omvärlden flerdimensionellt och hon är fullständigt närvarande som konstnär i vårt gemensamma landskap runt Raftsjön.

Ulrika, som liksom Harry Martinsson gjort valet att leva i gåtan och finner den i alla de olika uttrycksformer som hon väljer, och hon tar oss med på den resan.

So John, I do believe in Love and solidarity, I do believe in Windows of Opportunity… 

— Gert Andersson

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter under utställningsperioden. Medlemmar får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Stora Jamtlikortet samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 100.000 kr.

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar.


Hannes Seebacher

ANIMAMINA

18 juni 2021 – 2 juli 2021

Från Scoresbysund till Tyrolen till Jämtland. När världen öppnar upp så gör LUX detsamma och välkomnar den österrikiske multikonstnären Hannes Seebacher med utställningen ANIMAMINA – en serie av grafiskt monokromt fotade, speglade och bearbetade isberg från Grönlands djupa hav. Genom speglingen ökar symmetrins magi vilket gör att djuriska och kroppsligt suggestiva formationer uppstår i de dynamiska konstverken. 

Fotografierna som ligger till grund för utställningen är tagna av konstnären under en livsomvälvande resa till världens största och mest avlägsna fjord, det legendariska Scoresbysund på Östra Grönland. Seebacher som återkommande genom sin artistiska karriär har arbetat med naturens element och framförallt vatten blev hänförd av både den massiva storheten och det samtidigt pågående tragiska förfallet av de smältande isarna. 

“Isbergens abstrakta estetik när de lossnar från den närande modern (glaciären) och faller ner i havet för att föras vidare ut som gigantiska skulpturer genom tidvatten och strömmar av vind och vatten för att sedan förgås – fick mig att känna mig levande i min litenhet, som en del av den symbios vi borde ha med den natur vi är en del av.” 

På sommaren, när solens strålar är intensiva, eller som nu – när klimatförändringar och luftströmmar värmer dessa polära områden mer – börjar glaciärer och isberg hörbart att smälta. Luften som släpps ut från den kompakta isen sprakar och plötsligt hörs ett enormt dundrande och en krasch som av åska, föregången av en spricka som en blixt. Och helt plötsligt sprängs isberg stora som skyskrapor med en kraft som resulterar i mindre tsunamis.

Seebacher har även ett djuplodande intresse för mytologi. Kunskapen genom myter och det resulterande svaret från människor på denna kunskap i form av en kult genom ritualer. I de animistiska kulturerna från forna tider upplevdes och sågs världen som animerad i sig själv. Varje naturligt fenomen – vare sig det var en sten, en växt, ett djur, stjärnorna ovanför oss eller vi människor – var ett permanent uttryck för denna själ. I dag lever vi i stor utsträckning i en rationellt dominerad, högteknologisk värld och många är villiga “att ge upp sin kropp”, som ett föremål för förgänglighet och lidande, och överföra deras ”ande”, skild från kroppen, till en utbytbar maskinkropp. Dagens termer som pareidolia/illusioner, som beskriver igenkännandet av ansikten, kroppar i saker och mönster, har ingen betydelse för myten. För Seebacher bär frånvaron av mytologi i västerländska samhällen till viss del ansvaret för att vi genom rationellt tänkande har tappat bort miraklet framför våra ögon, den omedelbara fascinationen av att vara vid liv, att känna hjärtat som slår, den sublima penetrerande känslan av att ligga under en stjärnhimmel på en äng nattetid och att vara öppna med alla sinnen som tar in. Att vara.

Utställningens titel, det egenuppfunna ANIMAMINA, härrör till en reflektion av ordet ANIMA som uttrycker en all-skönhet. Anima kommer från det antika grekiska ordet ”anemos” – vilket betyder luft, vind, andetag eller själ och betecknar de kvinnliga aspekterna i mannens själ. Animus är de manliga aspekterna i kvinnans själ. Anima och animus är två så kallade arketyper i Jungs begrepp det kollektivt omedvetna och ANIMAMINA är en spegling.  

Tillbaka till isbergen. 

“Ytan på dessa iskroppar är märkt av åratal av fysiska processer. Jag hade faktiskt en känsla av att ha ärrade, misshandlade kroppar med alla typer av linjer och mönster framför mig, även om de bleknar på grund av dess sublimitet.

Dessa linjer och former, passager, broar, åsar, toppar, utbuktningar, håligheter och ytor som ett skrynkligt papper med en plastbeläggning av smältande och delvis omedelbart frysande vatten, kristallklara luftfria inneslutningar som skimrar i alla tänkbara nyanser av färgen blå känns verkligen som en perfekt design, även om de inte är föremål för någon ytlig funktion”, säger Seebacher.

Parallellen med livet är given. När delar går sönder och balansen förloras börjar ett lutande och vridande för att det som inte tidigare var synligt ska komma upp till ytan.  

Processen skapar en gungning runt en inre kärna, tills dess att balansen är återskapad för att slutligen visas i en helt annan form.

Metaforen Seebacher använder både i ANIMAMINA och många andra verk är ett  föremål för att försöka få oss att återförena oss med kroppen. Enligt konstnären har vi vuxit ut ur himlakroppen jorden och genom vår kropp har vi nått ett stadium av självreflektion på ett evolutionärt sätt. Han anser att vår kropp och dess obegränsade koppling till världen är grunden för vårt tänkande och därför för varje handling. Ett favoritcitat är ”förstå naturen och kopiera den sedan” av Viktor Schauberger. För att göra detta måste du dock vara medveten om din närvaro som enligt Seebacher bara fungerar om kropp, sinne och själ återigen uppfattas som ett.

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Stora Jamtlikortet samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 100.000 kr.

Om Hannes Seebacher

Konst öppnar alla dörrar för tolkning. Och konstnärer gör det också. Några mer, andra mindre. Hannes Seebacher (hannesseebacher.at eller @seebacherh på Instagram) är en konstnär som – enligt vad han själv säger – ”är svår att läsa”, som inte kan kategoriseras och som ständigt förändras.

Han målar. Han skulpturer. Han designar. Han har föreställningar. 

Han skapar. Och han skapar med en filosofisk eftertanke. Och han drar sig inte heller för att förstöra sina konstverk – oavsett hur många timmar som ligger bakom en produktion. Förstörelsen blir ytterligare ett konstverk. Hannes Seebacher ser inte sitt skapande som ett yrke. Han är konstnär eftersom han lever det. Och han lever det för att han är det. Hans konst är en form av liv och en resonans. 

”Att vara konstnär är inte något man kan lära sig. Du har det med dig eller inte. Och sedan uppfyller du det eller inte. Så det handlar inte alls om att förstås som konstnär genom det verk som blir till. Jag målar inte. Men jag målar också. Jag är en konstnär. Så enkelt är det.”

Hannes Seebacher är född och uppvuxen i Tyrolen Österrike. Efter många år med egna studios i Berlin och Wien samt projektarbeten med och för barn i krigshärjade och fattiga områden i världen är han nu tillbaka i den natur han älskar, i en dal omgiven av massiva bergskedjor, dock på den tyska sidan av gränsen till sitt älskade Tyrolen. Seebacher verkar under vad han själv benämner som all-självfullhet vilket innebär en total öppenhet inför vad som finns därute. ”Ego ludere, ergo sum. Jag leker, alltså finns jag. Jag skapar konst, alltså finns jag.”


Åredalens Folkhögskola

”DISTANS”

8 maj 2021 – 21 maj 2021

Slututställning Konst årskurs 2

Du kommer att träffa en rad olika sorters karaktärer, eller konstverk. Konstverk som binds samman av att de har skapats av en grupp konstnärer som gått på utbildningen tillsammans. Alla deltagares konstnärliga uttryck är högst individuella och starka, men det finns skärningspunkter och gemensamma nämnare – vi får möta verk som berör. I allehanda olika medium som teckning, måleri, fotografi, grafik, keramik eller det som det konstnärliga uttrycket kräver.

Utställarna är:
Jonathan Augustsson, Lina Hallgren, Henrik Löfgren, David Nilsson, Moa Söderin, Lina Thorell, Charlotte Ullberg, Elisabeth Öhman, Frida Ölund

De som ställer ut har alla gått grund eller motsvarande, där de utbildat sig i olika tekniker. De går nu ut år två, fördjupningsåret. Läs mer om konstutbildningarna på Åredalens Folkhögskolas sajt

”Vi hann bara gå en termin på skolan innan pandemin slog till och ändrade allt. Men likt fågel Fenix reste vi oss tillsammans med våra kreativa mentorer och omskapade vår utbildning. Kontakten med våra lärare och gästföreläsare har skett digitalt på distans, men vi har fortfarande haft tillgång till våra ateljéer, verkstad för keramik, screentryck, fotografering och grafik.”

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 100.000 kr.

Ingång via Norra Station, Hamngatan 11, Östersund
→ Fri entré och tillgängligt för alla
→ Öppet mån-fre 11-19, lör 11-17 (stängt 13 maj)

Vänligen följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lokala restriktioner. Stanna hemma vid minsta symptom, tvätta händerna ofta och håll avstånd till varandra.


Örjan Noring

30 januari 2021 – 29 april 2021

Den stora utställningen på Jamtli 2020 följs nu av en utställning även på LUX. Ett 30-tal konstverk, utvalda av Rolf Anderzon och Kajsa Willemark, går för första gången att förvärva. Även den omfattande boken om Örjan Norings konstnärskap finns att köpa i galleriet.

Få konstnärer har skildrat melankoli i glesbygd som Örjan Noring (1920–2008). Likaså har få konstnärer målat så explosiva landskapsbilder, där färgfälten kolliderar i snudd på omöjliga möten och där helheten går som en stöt, rätt in i hjärtat, på betraktaren. Få konstnärer har målat så lite inställsamma porträtt av sina grannar, åldrade och krokiga bönder som tiden runnit förbi, som dricker kokkaffe vid köksbordet och håller koll på landsvägen utanför. Det finns ömhet och humor i skildringen av vingliga cyklister och paraplyhukande människor i höststorm längs byvägen, poesi och begrundan i de dova målningarna av övergivna gårdsmiljöer och fallfärdiga hus. I vemodet finns samtidigt en obändig kraft – fjällen brinner i intensiva höstfärger och människorna lever envist vidare i sin egen takt. Det finns en protest mot likriktning, mot effektivitetskrav, mot urbansamhällets normer och värderingar.

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 100.000 kr.

Boken om Örjan Norings konstnärskap ”Örjan Noring – att tala från hjärtat och däri känna glädje” finns till försäljning i galleriet. Medlemspris 325 kr (ord.pris 350 kr), betalning via Swish på plats.

Ingång via Norra Station, Hamngatan 11, Östersund
→ Fri entré och tillgängligt för alla
→ Öppet mån-fre 11-19, lör 11-17

Vänligen följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lokala restriktioner. Stanna hemma vid minsta symptom, tvätta händerna ofta och håll avstånd till varandra.


Kajsa-Tuva Werner

”Socker i såret”

5 december 2020 – 23 januari 2021

Se video nedan där Kajsa-Tuva guidar genom utställning:

Kajsa-Tuva Werners abstrakta målningar handlar om hennes inre liv. Ibland är de färgstarka, eller med mycket svärta. Ibland explosiva, eller drömmande visionära. Hennes konstnärskap tar sig även uttryck i skulpturer, texter, teckningar samt kläder och textil. Alltid lika omisskännligt och omedelbart.

Kajsa-Tuva sålde slut på sin premiärutställning hos Lars Bolin Gallery 2009 och är idag en av Jämtlands mest välkända konstnärer. Hennes målningar och konstnärliga utsmyckningar finns bland annat att se på Clarion Hotel Grand, Frösö Park Hotel, Jazzköket samt som muralmålning på Mårtens torg.

Som medlem får du fritt hämta ovanstående konstposter under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 100.000 kr.

Ingång via Norra Station, Hamngatan 11, Östersund
→ Fri entré och tillgängligt för alla
→ Öppet mån-fre 10-19, lör 10-17

Vänligen följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lokala restriktioner. Stanna hemma vid minsta symptom, tvätta händerna ofta och håll avstånd till varandra.


Stora Konstlotteriet 2020

7 november 2020 – 28 november 2020

Jämtlands Läns Konstförening ställer ut vinsterna i Stora Konstlotteriet 2020. Konstverk värda över 80 000 kr ska få nya ägare. Dragningen videosänds söndag 29 nov. kl.18.00 på Facebook.

LUX drivs av Jämtlands Läns Konstförening med stöd av Östersund Kommun, Region Jämtland Härjedalen och Kulturrådet.

Bild: Göran Strand ”Höstfallet”, en av vinsterna

Vinster

VILL DU HA CHANS ATT VINNA?
Såhär enkelt blir du medlem i Jämtlands Läns Konstförening:
Swisha 200 kr till 123 652 51 90 och skriv ”Ny medlem 2020: Din e-postadress” i meddelandet.
Namn och telefonnummer skickas med automatiskt.
För att vara med i lotteriet måste du ha fyllt 18 år.

Rum 1
»Kofika« Ingrid Roth, färglitografi
»Mot hösten« Elisabeth Athle, olja
»Öppet hus« Birgitta Berggren, olja
»Apelsinbåten« Aino Näslund, grafik
»Vinterbadarna« Yasmina Karli Malmsten, serigrafi
»Spår i tiden« Marie Vedin Laaksonen, grafik
»Snöängel« Åsa-Sara Sernheim, serigrafi
»Svart Dahlia« Mikael Kihlman, torrnålsgravyr
»Mor och dotter« Maria Olsson, olja mdf
»Röd är min blåa tråd« Olof Sandahl, linoleum och boktryck
»Vad lämnar vi efter oss?« Gunnel Edvardsson, linoleumsnitt
»Skuggor över vatten« Lars Eriksson, träsnitt
»Solnedgång« Lea Ahmed Jussilainen, screentryck
»Charlestad« Lisa Medin, tryck, plywood

Rum 2
»Meditation« Kersti Grönlund, blandteknik
»To Market, to Market« Ewa Carlsson, grafik
»Höstfallet« Göran Strand, foto
»Flickan och den gyllene stenen« Kristina Wrang, akryl

Rum 3
»Farewell to the girl with sun in her eyes« Emma Larsson, litografi
»Solkatt II« Johanna Samuelsson, vävd shibori, folietryck
»Vi« Britta Marakatt-Labba, grafik
»Drömmar« Britta Marakatt-Labba, grafik
»Impressions XV« Östersunds kollektiva grafikverkstad, grafik
»Möte med en skärva« Björn Krestesen, litografi
»Universal Playground« Nils-Erik Mattsson, grafik
»Självbild« Ulla Granqvist, akvarell
»CAT« David Gustavsson, foto


Impressions

26 september 2020 – 31 oktober 2020

”Om vi lyckas samarbeta och överträda de oftast skarpa gränserna mellan konst och idrott, mellan äldre och yngre kan det både skapa nya intryck hos alla som är med och ge konkreta avtryck som kan visas upp för resten av världen.”

IMPRESSIONS är det konstnärliga resultatet av ett samarbete mellan Östersunds kollektiva grafikverkstad, rollerderbylaget Snowrollers (en sport som utövas på rullskridskor) och filmaren Theo Rosén. Det består av kraftfulla svartvita grafiska blad samt två korta filmer som projiceras på väggen i galleriet.

Varje lördag medan utställningen pågår har kaféet ett specialerbjudande: rulltårta med kaffe.

Ett konstprojekt från Östersunds Kollektiva Grafikverkstad med ekonomiskt stöd av Ann-Margret Lindells stipendiefond samt Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.

”Arbetsprocessen blev ett konstverk i sig när Östersunds kollektiva grafikverkstad bestämde sig för att töja på gränserna för hur konstnärlig grafik kan bli till.” … ”Där och då föddes idén om ett gränsöverskridande projekt, där roller derbylaget ’Snow Rollers’ bjöds in för att ta fram en serie konstverk tillsammans med kollektivet och den 19-årige filmaren Theo Rosén kopplades in för att dokumentera en konstnärlig process av det mer udda slaget.”
Marcus Berglund, Östersunds-Posten

”Ambitionen med samarbetet är att bryta upp de gränser som vanligtvis dras mellan idrott och kultur. Det är ett gränsöverskridande som verkligen lyckas.” … ”Verken består av svartvita serigrafitryck, vissa rent abstrakta, andra med figurativa element. Även en kortfilm, mästerligt gjord av den unga, talangfulla filmaren Theo Rosén, visas på utställningen.”
Freddie Ross, Länstidningen

Post-Impressions

De kom. De såg. De skapade.
Eleverna i åk 2 BildMedia på Storsjögymnasiet besökte utställningen IMPRESSIONS på LUX för att göra bildanalys. Där inspirerades läraren Charlotta Söderbom att låta dem göra nya bilder utifrån intryck och avtryck från galleriet, verken och dem själva.

På lördag 24 oktober visas elevernas bilder i en mini-utställning som fått namnet POST-IMPRESSIONS, i galleriet. Tillsammans med den ursprungliga utställningen förstås, som består av exklusiva grafiska blad (det finns bara ett av varje), och som pågår till och med den 30 oktober.

→ Minivernissage lördag 24 oktober kl.12-16


David Gustavsson

15 augusti 2020 – 19 september 2020

David finns på plats i galleriet lördagar kring lunch samt onsdagar från ca. 16.00

Fotoutställning om Jämtländsk skate, hundar och konserter.

David Gustavsson är fotograf med huvudfokus på konserter och actionsport. Han fotograferar även landskap, hundar samt allt intressant och vackert som livet erbjuder. Utbildad vid Fotoskolan i Stockholm och är numer bosatt i Jämtland.

P4 Jämtlands Björn Nordquist intervjuar David Gustavsson

”Det är med en lekfullhet och kristallklar skärpa som Gustavsson har fångat skatelivet i Jämtland. Men han bjuder inte bara på skateboardbilder utan även bilder på hundar och från konserter.” … ”David Gustavsson har skapat en mycket intressant utställning med mycket bra bilder.”
— Freddie Ross, Länstidningen


Ewa Carlsson • Kristina Wrang • Kersti Grönlund

23 maj 2020 – 8 augusti 2020

”En i sänder utan brådska”

Tre konstnärer från Jämtland som arbetar i olika material och med olika tekniker. Den nyfikenheten har fört dem på lite olika vägar samtidigt som de gärna träffas, utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Ewa Carlsson
Ewa arbetar framförallt med grafik och har mottot: ”att med komposition och färg skapa en stämning intresserar mig. Innehållet får gärna vara lite humorbetonat och titlar på mina verk är ofta betydelsefulla.”

Kristina Wrang
Kristina har måleriet som bas sedan många år och arbetar också gärna i olika grafiska tekniker. Teckningen har funnits med länge men det är först på senare tid hon börjat visa den. Skulpturerna i raku blir både ett avbrott och ett komplement, att se det tvådimensionella på ett nytt sätt.

Kersti Grönlund
För Kersti är uttrycket hon vill komma åt och förmedla det som avgör materialval och teknik. Hon har, kanske därför, inte fastnat för någon speciell teknik då alla har sina styrkor och möjligheter. Använder sig av måleri, grafik, bivax och andra material, både hårda och mjuka i sina bilder och objekt. Blandar gärna för att försöka nå fram.

Välkommen att bli medlem och få konstposter från utställningen, inbjudan till förhandsvisning, 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt inte minst en lott i stora konstlotteriet.

Konstposter från utställning med Ewa Carlsson, Kristina Wrang samt Kersti Grönlund

”Tillsammans har tre jämtländska konstnärer, Kristina Wrang, Ewa Carlsson och Kersti Grönlund valt att ställa ut sina verk under en och samma titel. Det är en utställning som har mycket att erbjuda för den som vågar sig ut i dessa tider. ’En i sänder utan brådska’ präglas av tematisk sammanhållning och verken är väl valda. Ibland är det nästan svårt att skilja konstnärerna åt, på ett positivt sätt. Alla tre konstnärer delar en förkärlek till grafik men utställningen innefattar även måleri, teckning och skulpturer.”
— Freddie Ross, Länstidningen