Startpunkt

3 december 2022 – 28 januari 2023

→ Vernissage lördag 3 december kl.12-16. Öppet för alla.

John Carberry (Australien)
Håkan Carlbrand (Sverige)
Gustav Hellberg (Sverige)
Johanna Karlin (Sverige)
Borahm Kim (Sydkorea)
Nelya Korzhova (Ryssland)
Roman Korzhov (Ryssland)
Peter Ojstersek (Sverige)
Linda Petersson Ödbring (Sverige)
Rebecca Ann Tess (Tyskland)

Artist Talk 12 december 2022

Den 3 december 2022 öppnar utställningen Startpunkt på LUX. Det är en något annorlunda grupputställning, med deltagare från olika delar av världen. Konstnärerna ingår i projektet In the Process of… som är ett längre samarbete där konstnärers arbetsprocess är projektets grundval. Utställningen på LUX är gruppens första offentliga framträdande där konstnärerna visar konstverk i process. Arbetena som ställs ut kan betraktas som brottstycken av konstverks framställning, en slags delrapporter av de ofta långa och ibland slingriga processer som leder fram till färdiga konstverk. Viktigt är att konstnärerna väljer att visa material som har en integritet och kvalitet som de tillåter att visa. 

På utställningen visas mediabaserade verk (video), fotografi, teckning och ett participatoriskt verk i form av ett brädspel, som besökare bjuds in att spela. Ett verk av den välkända tyska konstnären Joseph Beuys ingår också som en viktig del i av ett av konstverken. Flera av verken som visas handlar om natur och miljö, som betraktas från olika positioner – socialt, politiskt, ekonomiskt och poetiskt. Dokumentära och biografiska element ingår i ofta i konstnärernas arbetsmetoder. En tematisk röd tråd kan skönjas i konstnärernas intresse för att söka mening i det skenbart obetydliga.

In the Process of… webbsida med verkdokumentation och statements: www.intheprocessof.org

Om projektet ”In the Process of…”

Konstnären Gustav Hellberg och filmfotografen John Carberry har initierat projektet In the Process of… som är ett utställningsprojekt som i första hand belyser konstnärers arbetsprocesser. Tanken har varit att samla en grupp konstnärer som alla arbetar i processform och ofta i olika samarbetskonstellationer. De inbjudna konstnärerna är löst sammankopplade genom olika tidigare gemensamma konstprojekt och utställningar. Konstnärerna har olika nationaliteter och är spridda över världen. 

Inblandade konstnärer presenterar och kommunicerar om sina konstnärliga projekt via en websida som de betraktar som en digital ateljé. Där visar de sina processer liksom samtalar och kritiserar varandras arbete. När konstnärerna uppfattar sina  projekt presentabla för en publik publiceras de på en publik websida, www.intheprocessof.org Den websidan är att betrakta som en ständigt föränderlig antologi, där verken visas i olika versioner. 

Genom denna struktur tänjer projektet på hur konstutställningar normalt produceras. Vi startar med grupp konstnärer som inte förhåller sig till ett tema. Avsaknaden av tema liksom en curator leder till att varje enskilt verk får utvecklas fritt. De förenade individuella konstnärliga resultaten får forma utställningen. Valet av konstnärer är subjektivt genomförd. Konstnären Gustav Hellberg har vänt sig till vänner och kollegor som är vana att arbeta i kontextuella processer och i olika former av sociala samarbeten. I urvalet finns en strakt tilltro till de enskilda konstnärernas professionella förmåga. Kanske finns det i de parallella utställningsformerna, den digitala  kropp och rumslösa internet och den fysiska galleriutställningen, en möjlighet att få betrakta konstverks tillblivelse från ingenting till färdiga verk.

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter 30×40 cm under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 115.000 kr.

LUX drivs av Jämtlands Läns Konstförening med stöd från Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun. Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet. Utställningen och dess utställare får stöd från Filmpool och Konstnärsnämnden.


Stora Konstlotteriet 2022

7 november 2022 – 19 november 2022

Utställningen på LUX visar de 46 konstverk, värda ca 110.000 kr, som ska få nya ägare i Stora Konstlotteriet.

Varje medlem i Jämtlands Läns Konstförening har varsin lott i dragningen som äger rum 20 november 2022 på Jamtli. Du behöver ej närvara för chans att vinna.

Bli medlem och få en lott

Bli medlem för att delta i nästa konstlotteri ›
För att delta i lotteriet behöver du ha fyllt 18 år.

Läs mer om Sveriges 3:e största konstförening och de förmåner som ingår i medlemskapet: www.jlk-konstforeningen.se/medlem


Konstverk som lottas ut:


Konstvinster 2022 – konstnär, titel, teknik

 1. Niklas Tinnsten ”Det stora i det lilla” grafik
 2. Cathrine Johansson ”Vid sjön” grafik på plåt
 3. Anniki Andersson ”The yellow submarine” keramik stengodslera
 4. Linda Svedberg ”Berget” keramik blandad stengodslera
 5. Christina Olivecrona ”Mitt i ljuset” oljemålning
 6. Pelle Angvert ”Möjligheter” oljemålning
 7. Eva Lindén ”Inom” akvarell
 8. Joseph Davey ”Yellow no polka dots” olja på duk
 9. Elisabet Magnusson ”Vårblommor” collage
 10. Johanna Bahlenberg utan titel måleri
 11. Filippa Arrias utan titel grafik
 12. Lars Oluf Kolsrud ”Omgärdade städerna” måleri
 13. Karl Mårtens utan titel grafik
 14. Brita Weglin ”Ofelia” emalj
 15. Pontus Carle utan titel blandteknik
 16. Nils G Stenqvist ”Växandets mysterium” grafik
 17. Viktor Johansson ”Together” blandteknik
 18. Sara Lundberg ”Trappan” gicleetryck
 19. Kerstin Bergman ”Och en natt bär dag” fotopolymergravyr
 20. Anna Pajak ”The space between us” fotoplymer
 21. Roger Metto ”Vierranvárri” litografi
 22. Jan Håfström ”Walkers Escape” fotopolymer & akvatintetsning
 23. Åsa-Sara Sernheim ”Från stav till stav” collografi
 24. Aino Näslund ”Bakom solstolen” linoleumtryck
 25. Märit Aronsson ”Romantiskt landskap-röd” grafik, träsnitt
 26. Ulf Lundell ”The child sees what you no longer see” grafik
 27. Kersti Grönlund ”Stjärnhimmel” monotypi
 28. Nilla Eneroth utan titel glasobjekt
 29. Jini Hedlund utan titel skulptur, rakubränd
 30. Kent Wisti ”Sånger om främlingars hemliv” torrnål
 31. Lotta Döbling ”Gläntan” fotopolymer
 32. Anders Karlsson ”Solbrygga” träsnitt
 33. Catharina Warme Hellström ”Olivia” blandteknik
 34. Monica Gredmark ”En fiskmås på min hand” handkolorerad etsning
 35. Mattis Lindqvist ”Ellen Sundberg 2016” fotoprint
 36. Björn Dahlström Turkos vas stengods
 37. Ingrid Wångdahl ”Abstrakt” akvarell
 38. Niklas Delin ”EM” akryl på mdf
 39. Anders Karlsson ”I båten” gicléetryck
 40. Anna Fors ”Märg” collografi
 41. Anna Vidmark ”Till de som aldrig fick se havet” rakubränd skulptur
 42. Anna Vidmark ”Ta det försiktigt” grafik
 43. Ewa Carlsson ”Moonlight outlook” seriegrafik/blandteknik
 44. David Gustavsson utan titel, fotoprint
 45. Conny Hernerud ”Tvätt” akvarell
 46. Åsa Fröjd ”Anemoner” akvarell och keramik

Arvedelar

Anna Vidmark & Anna Fors

1 oktober 2022 – 29 oktober 2022

Arvedelar är en utställning om rötter och arv efter de som gått före, om försoning, uppgörelse och om kärleken till Jämtland. Ett sökande efter var gränsen går för vad som är hemma, och framförallt, vem är det som har rätt att definiera den gränsen?

→ Vernissage lördag 1 oktober kl.12-16. Öppet för alla.
→ Artist talk torsdag 6 oktober kl.17.30 där Catarina Lundström samtalar med Anna Vidmark och Anna Fors. Ingår som programpunkt under Konstens Vecka
→ Finissage lördag 29 oktober kl.12-16. Öppet för alla.

Artist Talk 6 oktober 2022

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet samt Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun.

Anna Fors

Anna Fors f. 1973 arbetar främst med teckning och grafik, med avstickare åt helt andra tekniker om berättarrösten i bilden kräver det. Bilderna föds ofta ur frågan ”Vad händer om jag vänder upp och ned och vränger ut och in?” 

Utbildad på KV Konstskola i Göteborg och Wiks folkhögskola i Uppsala. Idag verksam på Frösön med ateljé på Härke konstcentrum och frilansillustratör för bl.a. Östersunds-Posten.

Anna Vidmark

Anna Vidmark f. 1977 skapar främst i grafik och keramik. I båda dessa tekniker är slumpen en del av den kreativa processen. Verken tar ofta sin början med ett fotografi av tex mönster i naturen, djur, människor eller en form. Del av projektet ”Konst på elskåp” i Östersund. Representerad: Region Västerbotten, Region Västernorrland och Krokoms kommun. Utbildad vid Östersunds Konstskola och idag verksam på Frösön med ateljé på Härke Konstcentrum.

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter 30×40 cm under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 110.000 kr.


Niklas Delin

Allt som växer långsamt

3 september 2022 – 24 september 2022

I Allt som växer långsamt visas bilder av platser och objekt. 

Skildringarna är lika mycket vittnesmål som en reaktion på fotografiets förenkling, ett konstruerande av bild och ett beaktande av färgen och pannåns materiella kvaliteter. 

→ Förhandsvisning för medlemmar fredag 2 september kl.15-19.
Artist talk kl.17.30 där Catarina Lundström samtalar med Niklas Delin.
→ Vernissage lördag 3 september kl.12-16. Öppet för alla.

Om Niklas Delin

Niklas Delin (f.1989 Stockholm) Utbildad på Kunstakademiet i Trondheim och Konstfack University of Arts, Craft and Design.

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter 30×40 cm under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 110.000 kr.


Drejeriet Grande Finale

6 augusti 2022 – 27 augusti 2022

Drejeriet har funnits i Östersund i 35 år. Konst och konsthantverk av personerna bakom visas i en Grande Finale.

→ Vernissage lördag 6 augusti kl.12-16

Medverkande utställare
Annika Persson
Anniki Andersson
Björn Dahlström
Emma Grelsson
Frank Larsen
Gunhild Åkerblom
Jakob Danhard
Jini Hedblom
Kerstin Staake
Linda Svedberg
Staffan Alm
Åsa Fröjd

Drejeriet kommer att drivas vidare i ny regi av Martina Carlsson (Östersund) under namnet Drejeriet Verkstad & Butik. Konst och konsthantverk kommer att fortsätta säljas i samma lokal.

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter 30×40 cm under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 110.000 kr.


Mattis Lindqvist

Backstage pass

9 juli 2022 – 31 juli 2022

Sedan 2015 har Mattis Lindqvist fotograferat Storsjöyrans artister – bakom scenen, bortom musiken. Analogt, svartvitt, helt utan filter.

→ Vernissage lördag 9 juli kl.12-16
Yran-AW fredag 15 juli kl.16-22
→ Ingår som programpunkt under Yranveckan

Mattis Lindqvist

Mattis Lindqvist är ursprungligen från Östersund men bor idag i Duved. Mattis är art director och grafisk formgivare lika mycket som han är fotograf. Genom åren har det bland annat blivit skivomslag till Hoven Droven, Grande Roses, Sarah Klang, Tiger Bell med flera. Han har en förkärlek till det analoga fotohantverket: “Digitalt känns för lätt på något sätt. Det blir liksom dussinfoto. Jag kämpar hellre lite för att få till en bra bild. Och negativen finns ju kvar när hårddisken kraschar…”

Jenny Wilson Foto: Mattis Lindqvist

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående fotoposter 30×40 cm under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 110.000 kr.


Dagboksmönster

Ingrid Aronsson
Märit Aronsson

21 maj 2022 – 2 juli 2022

Bilder brukar spegla stunden då de blev gjorda. Valet av färger och material påverkas av till exempel vilket humör man är på, vad man gjorde igår och hur ljuset faller in i rummet. Bilderna blir ett slags avtryck av en dag eller en vecka, som dagboksblad. Det här är Ingrid och Märit Aronssons, mor och dotter, första gemensamma utställning.

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 

Ingrid Aronsson har på olika sätt arbetat med textil i hela sitt liv. Parallellt med egen ateljéverksamhet jobbade hon i många år som lärare i textilslöjd och bild. Hon har vävt, sytt, tecknat, målat akvarell, designat tygtryck utifrån den traditionella jämtlandssömmen och inte minst broderat. I sina broderier eftersträvar hon ett samspel mellan stygn, tyg, färg och form för att skapa balans och spänning. Ofta är de abstrakta, och har former som gärna öppnar för betraktarens egna associationer, ungefär som moln.

Märit Aronsson jobbar framförallt med träsnitt och text. Rörelse är ett återkommande element i hur hon bygger upp sina bilder, både som arbetsmetod och i det visuella språket. Texterna är oftast fångade tankegångar som uppstår under vandringar. Hennes upplevelse är att tankar är dynamiska och flyktiga, och hänger ihop på oväntade vis. På samma sätt tycker hon att verken fungerar bäst när de har en komposition med rörelse, och visar lager, djup och helheter uppbyggda av fragment.

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter 30×40 cm under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 110.000 kr.


Ingrid Aronsson

Ingrid Aronsson (f. 1942 i Rissna) bor och arbetar i Ås. Hon är utbildad lärare i textilslöjd och bild, bl. a. från Högskolan i Härnösand. Hon har dessutom gått Östersunds konstskola och en mängd olika kurser i måleri och broderi. Under många år var hon kursledare i akvarellmåleri. 2010 startade hon broderigruppen Handlaget, ett nätverk i fritt broderi, där hon intill helt nyligen varit aktiv. Hon har haft flera separatutställningar, bl. a. på Galleri S och Galleri Strand. Dessutom har hon haft flera utsmyckningsuppdrag och är inköpt av t. ex. Östersunds kommun och Region Jämtland.

Märit Aronsson

Märit Aronsson (f. 1974 i Ås) har en MFA från Kunstakademiet i Trondheim, och studerade dessförinnan bl. a. på Grafikskolan i Stockholm och Skapande Svenska på Uppsala Universitet. Hon bor och arbetar i Trondheim, där hon har ateljé på Lademoen Kunstnerverksteder. Hennes verk är inköpta av bl. a. Trondheim kommune och Kunstmuseet i Nord-Trøndelag. Hon har ställt ut på en rad olika gallerier, framförallt i Norge, och tagit emot många stipendier och priser. I tillägg jobbar hon som konsulent för offentlig konst i Trondheim och som skribent.


STRIKE

ÅREDALENS FOLKHÖGSKOLA
SLUTUTSTÄLLNING 2022
KONSTLINJEN ÅK 1 & 2

4 MAJ 2022 – 14 MAJ 2022

Slututställning för konstlinjen på Åredalens Folkhögskola. Eleverna har under året arbetat med olika material och konstformer. Verk av åk. 1 och åk. 2, som ställer ut tillsammans.

→ Vernissage onsdag 4 maj kl.16-20
→ Finissage lördag 14 maj kl.12-17

Utställare

Albin Blanch
Amanda Ericsson
Ann Marie Lingesten-Adler
Axel Wiinikka
Ebba Möller
Elina Vesterlund
Frida Gustafsson
Greta Larsson
Henrik Löfgren
Isabella Ullbors
Isabelle Eriksson

Jeanette Lindgren
Matilda Stridsman
Saga Gustavsson Källberg
Sara Lindström
Simon Gunnarsson 
Tova Prestberg
Birgitta Sollander 
Klara Ekberg Leo 
Sara Karlsson
Tango Carlsson

3D-visning

Medlemsförmån: Konstposter

Medlemsförmån – hämta konstposter utan kostnad

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter 30×40 cm under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 110.000 kr.


Jubileumsutställning

2 april 2022 – 29 april 2022

Våren 2022 arrangerar JLK sin 25:e utställning på LUX och samtidigt firar LUX 3 år. Det uppmärksammar JLK genom att arrangera en retrospektiv utställning. Syftet med Jubileumsutställningen är att visa upp den mångfald av utställningar som arrangerats under åren och samtidigt låta de konstnärer som ställt ut berätta om sitt konstnärskap idag och vad som är på gång i framtiden.

Förhandsvisning för medlemmar fredag 1 april kl.16-18
Vernissage, öppet för alla, lördag 2 april kl.12-16
Begränsat antal samlarmappar med samtliga tidigare konstposters finns till försäljning. Sista chansen att få tag på tidigare posters.

JLK
Föreningen Jämtlands Läns Konstförening grundades 1912 och har som ändamål att öka medvetandet om konstens betydelse för den enskilda människan och för samhället. Verksamheten bedrivs i dialog med Jamtli. Föreningens säte är Östersund med verksamhetsområde Jämtlands län. JLK har under flera år diskuterat hur föreningen i framtiden ska verka som en relevant, engagerande och inspirerande förening, som tar till vara på sin grund och tradition och förmedlar och inspirerar det nya. LUX är ett komplement till det arbete JLK bedriver idag och ska stärka den befintliga verksamheten. LUX handlar för JLK om att utvecklas i sin samtid. En idé om att föreningen i framtiden fortsättningsvis precis som förr kan utvecklas och vara en vitaliserande kraft för länets kulturliv i sin samtid. Att både gamla och nya medlemmar känner att den verksamhet som bedrivs känns attraherande och engagerande. I slutändan handlar det om att uppnå föreningens syften. För det krävs emellanåt förnyelse och nytänkande. I mars 2018 tog styrelsen i JLK ett inriktningsbeslut på att utöka föreningens möjlighet att skapa utställningar i en tillgänglig miljö som döpts till LUX.

LUX
LUX är en nyskapande konst- & kulturarena mitt i centrala Östersund. Invigningsdatum var 8 december 2018. Syftet är att visa bild, foto, hantverk och film och förmedla intressanta, crosskulturella, konstupplevelser i en tillgänglig miljö. Vidare ska LUX bidra till ökat intresse för kultur. En påverkansplattform som skapar ökad synlighet för kultur i hela regionen. Inte bara för innevånare i Jämtland och för besökare utifrån utan även att skapa ökat intresse för företag i länet att mer stötta företeelser som sker inom konst- och kulturområdet. LUX är inte ett traditionellt galleri. LUX är en demokratisk plattform för nya konstupplevelser och för samtal och debatt. Som vidgar perspektiv och leder till nya erfarenheter för många människor med olika bakgrund.