Ingrid Aronsson
Märit Aronsson

21 maj 2022 – 2 juli 2022

Bilder brukar spegla stunden då de blev gjorda. Valet av färger och material påverkas av till exempel vilket humör man är på, vad man gjorde igår och hur ljuset faller in i rummet. Bilderna blir ett slags avtryck av en dag eller en vecka, som dagboksblad. Det här är Ingrid och Märit Aronssons, mor och dotter, första gemensamma utställning.

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 

Ingrid Aronsson har på olika sätt arbetat med textil i hela sitt liv. Parallellt med egen ateljéverksamhet jobbade hon i många år som lärare i textilslöjd och bild. Hon har vävt, sytt, tecknat, målat akvarell, designat tygtryck utifrån den traditionella jämtlandssömmen och inte minst broderat. I sina broderier eftersträvar hon ett samspel mellan stygn, tyg, färg och form för att skapa balans och spänning. Ofta är de abstrakta, och har former som gärna öppnar för betraktarens egna associationer, ungefär som moln.

Märit Aronsson jobbar framförallt med träsnitt och text. Rörelse är ett återkommande element i hur hon bygger upp sina bilder, både som arbetsmetod och i det visuella språket. Texterna är oftast fångade tankegångar som uppstår under vandringar. Hennes upplevelse är att tankar är dynamiska och flyktiga, och hänger ihop på oväntade vis. På samma sätt tycker hon att verken fungerar bäst när de har en komposition med rörelse, och visar lager, djup och helheter uppbyggda av fragment.

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter 30×40 cm under utställningsperioden. Du får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Jamtlis årskort samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 110.000 kr.


Ingrid Aronsson

Ingrid Aronsson (f. 1942 i Rissna) bor och arbetar i Ås. Hon är utbildad lärare i textilslöjd och bild, bl. a. från Högskolan i Härnösand. Hon har dessutom gått Östersunds konstskola och en mängd olika kurser i måleri och broderi. Under många år var hon kursledare i akvarellmåleri. 2010 startade hon broderigruppen Handlaget, ett nätverk i fritt broderi, där hon intill helt nyligen varit aktiv. Hon har haft flera separatutställningar, bl. a. på Galleri S och Galleri Strand. Dessutom har hon haft flera utsmyckningsuppdrag och är inköpt av t. ex. Östersunds kommun och Region Jämtland.

Märit Aronsson

Märit Aronsson (f. 1974 i Ås) har en MFA från Kunstakademiet i Trondheim, och studerade dessförinnan bl. a. på Grafikskolan i Stockholm och Skapande Svenska på Uppsala Universitet. Hon bor och arbetar i Trondheim, där hon har ateljé på Lademoen Kunstnerverksteder. Hennes verk är inköpta av bl. a. Trondheim kommune och Kunstmuseet i Nord-Trøndelag. Hon har ställt ut på en rad olika gallerier, framförallt i Norge, och tagit emot många stipendier och priser. I tillägg jobbar hon som konsulent för offentlig konst i Trondheim och som skribent.