2 april 2022 – 29 april 2022

Våren 2022 arrangerar JLK sin 25:e utställning på LUX och samtidigt firar LUX 3 år. Det uppmärksammar JLK genom att arrangera en retrospektiv utställning. Syftet med Jubileumsutställningen är att visa upp den mångfald av utställningar som arrangerats under åren och samtidigt låta de konstnärer som ställt ut berätta om sitt konstnärskap idag och vad som är på gång i framtiden.

Förhandsvisning för medlemmar fredag 1 april kl.16-18
Vernissage, öppet för alla, lördag 2 april kl.12-16
Begränsat antal samlarmappar med samtliga tidigare konstposters finns till försäljning. Sista chansen att få tag på tidigare posters.

JLK
Föreningen Jämtlands Läns Konstförening grundades 1912 och har som ändamål att öka medvetandet om konstens betydelse för den enskilda människan och för samhället. Verksamheten bedrivs i dialog med Jamtli. Föreningens säte är Östersund med verksamhetsområde Jämtlands län. JLK har under flera år diskuterat hur föreningen i framtiden ska verka som en relevant, engagerande och inspirerande förening, som tar till vara på sin grund och tradition och förmedlar och inspirerar det nya. LUX är ett komplement till det arbete JLK bedriver idag och ska stärka den befintliga verksamheten. LUX handlar för JLK om att utvecklas i sin samtid. En idé om att föreningen i framtiden fortsättningsvis precis som förr kan utvecklas och vara en vitaliserande kraft för länets kulturliv i sin samtid. Att både gamla och nya medlemmar känner att den verksamhet som bedrivs känns attraherande och engagerande. I slutändan handlar det om att uppnå föreningens syften. För det krävs emellanåt förnyelse och nytänkande. I mars 2018 tog styrelsen i JLK ett inriktningsbeslut på att utöka föreningens möjlighet att skapa utställningar i en tillgänglig miljö som döpts till LUX.

LUX
LUX är en nyskapande konst- & kulturarena mitt i centrala Östersund. Invigningsdatum var 8 december 2018. Syftet är att visa bild, foto, hantverk och film och förmedla intressanta, crosskulturella, konstupplevelser i en tillgänglig miljö. Vidare ska LUX bidra till ökat intresse för kultur. En påverkansplattform som skapar ökad synlighet för kultur i hela regionen. Inte bara för innevånare i Jämtland och för besökare utifrån utan även att skapa ökat intresse för företag i länet att mer stötta företeelser som sker inom konst- och kulturområdet. LUX är inte ett traditionellt galleri. LUX är en demokratisk plattform för nya konstupplevelser och för samtal och debatt. Som vidgar perspektiv och leder till nya erfarenheter för många människor med olika bakgrund.