6 juli 2021 – 21 juli 2021

Windows of Opportunity – Love and Solidarity 2021

Tobi Andersson Fägerskiöld (måleri), Gert Andersson (måleri), Corinne Ericson (skulptur, fotografi), Madeleine Hatz (måleri), Emma Håkansson (textil), Ulrika Sparre (film, ljud, skulptur), Camilla Wolgers (måleri)

Curator Gert Andersson presenterar utställningen:

Jag tror på det djup och den glädje som står att finna i mötet mellan vetenskap och konst såsom det visar sig i Newtons färglära och i Kandinskys förhållande till andlighet och André Malraux’s tankar om det imaginära museet. I över 50 000 år har vi människor känt behovet av att utsmycka våra redskap med mönster, att skapa sakrala miljöer i grottor och skogar för att uppnå gemensamhet.

När jag ser vår samtid så är det någonting av detta som har gått förlorat. Vi vet alla att livets värden ligger i möten av kärlek och medmänsklighet. Ändå är vår tid en dröm om ständig materiell tillväxt. 

Det finns också en allmän undfallenhet för storskalighet och industrialisering som har impregnerat vår tillvaro sedan mitten av 1700-talet.

2015 gjorde jag under Gåxsjö Kulturdagar en utställning som hette Kärlek och solidaritet, där den här utställningens konstnärer medverkade. Utställningen handlade om alla människors demokratiska förutsättningar att uttrycka sin kreativitet. Känslan i den utställningen har levt kvar i mig sedan dess som en stark vetskap om att i mötet mellan människor och konst uppstår våra ”Windows of Opportunity”.

Som ung man hörde jag John Lennon sjunga ”I don’t believe in Jesus, I don’t believe in Buddha, I don’t believe in Zimmerman, I don’t believe in Beatles, I just believe in me, Yoko and Me”. Tänk så jag förstår honom. 

Så till John säger jag idag: 
”I do believe in Emma, I do believe in Tobi, I do believe in Madeleine, I do believe in Camilla, I do believe in Corinne, I do believe in Ulrika.

Emma, min farfars mor, som i början av 1900-talet fann ro att skapa makalösa textila verk. 

Tobi, min syster, som så fint involverade mig i sitt måleri och tecknande. 

Madeleine, som med sin tuffhet parat med känslighet visade mig att var vi än är i Stockholm, Paris eller New York, så har vi något viktigt att säga, så folk bör lyssna på oss.

Camilla, som har fyllt sitt liv med kärlek och närvaro till Öhn och Vattudalen och den kärleken lever i hennes måleri.

Corinne, som ständig utmanar oss att se på omvärlden flerdimensionellt och hon är fullständigt närvarande som konstnär i vårt gemensamma landskap runt Raftsjön.

Ulrika, som liksom Harry Martinsson gjort valet att leva i gåtan och finner den i alla de olika uttrycksformer som hon väljer, och hon tar oss med på den resan.

So John, I do believe in Love and solidarity, I do believe in Windows of Opportunity… 

— Gert Andersson

Medlemmar i Jämtlands Läns Konstförening får fritt hämta ovanstående konstposter under utställningsperioden. Medlemmar får även 10% rabatt på konstköp, 40% rabatt på Stora Jamtlikortet samt en lott i Stora Konstlotteriet med vinster för 100.000 kr.

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar.